De overlevingsmechanismen die je in je jeugd ontwikkelt, worden ook wel karakterstructuren genoemd. De term Karakterstructuren wordt gebruikt voor patronen die de persoonlijkheid al in een heel vroeg stadium (tussen 0 en 5 jaar) ontwikkelt om te kunnen overleven. Toen was dat heel functioneel, maar op een gegeven moment kom je tot het inzicht dat je ze niet meer nodig hebt en dat ze intussen een last zijn geworden.

In de workshop Maskers zijn we op zoek gegaan naar de persoon achter het masker. Op deze vervolgdag gaan we hiermee verder, maar focussen daarbij niet alleen op het gezicht, maar op het hele lichaam. Karakterstructuren zetten zich niet alleen vast in de geest (in de vorm van gedachten, overtuigingen, aannames en oordelen), maar ook in het lijf (in de manier waarop iemand staat, zit, loopt, danst, ademt). Iedereen houdt bepaalde spanningen vast in zijn/haar lichaam, maar ieder doet dat ook weer op een unieke manier.

Via verschillende werkvormen onderzoeken we ieders neiging tot één of twee specifieke karakterstructuren. Onze visie is dat je hier meer los van kunt komen als je je ervan bewust bent. Tijdens deze dag gaan we weer ervaringsgericht te werk: hoe ben je als je echt vrij bent?

Doelstellingen:

  • weten welke karakterstructuren onderscheiden worden
  • ervaren met welke karakterstructuur jij zelf het meest te maken hebt op dit moment
  • de valkuilen en kwaliteiten van iedere karakterstructuur leren kennen
  • bewust worden wat iedere karakterstructuur nodig heeft om de kwaliteit die eronder zit, zichtbaar te laten worden

Datum:                dinsdag 18 juni 2013 van 10.00 – 17.00 uur

Kosten:                    80, 95 of 190 euro (particulier, zzp-er of werkgever)

Plek:                         BK10 (Vogelenbuurt) te Utrecht