Regelmatig worden er ook themagerichte workshops aangeboden, gebaseerd op persoonlijke inspiratie dan wel wat er op dat moment leeft in de samenleving. Thema’s en aandachtsvelden waarmee (graag) gewerkt wordt zijn vitaliteit & levensenergie, lichaamsbewustzijn, (interculturele) communicatie & -samenwerking, Ubuntu (een Afrikaanse levenswijze uitgaande van medemenselijkheid), oorspronkelijkheid & authenticiteit, innerlijk leiderschap, dromen & archetypen, natuurlijkheid, passie & bezieling, duurzaamheid in relaties, contact & verbinding, energiemanagement en persoonlijke effectiviteit. Deze kunnen ook in-company gegeven worden.

Voorbeelden van themadagen & -workshops uit het verleden:

  • Balans tussen spanning en ontspanning
  • Overgangen in het leven (i.s.m. Saphyr Consult, nu Soulwind)
  • Stilstand en beweging
  • Spelen met Dromen (i.s.m. Brouwer Theater en Training)
  • Nu of (n)ooit
  • het Ritme van je Leven
  • Overgave en Vrije Val (i.s.m. Saphyr Consult, nu Soulwind)
  • Kennismaking met Afrikaanse Ubuntu