met daarbij behorende kernwoorden, -zinnen e/o -vragen:

 • Communicatie: hoe ben je in contact met anderen, hoe wil je overkomen? (intentie & effect)
 • Diversiteit: we zijn hetzelfde en tòch anders, hoe ga je hiermee om?
 • Persoonlijke ontwikkeling: ik, mijzelf & de ander in relatie tot mijn omgeving
 • Zelfmanagement: het stuur van je leven zelf in de hand nemen (creëren versus reageren)
 • Karakterstructuren: energieblokkades op jonge leeftijd die doorwerken in het heden
 • Energetisch (lichaams-)werk: meer contact met je lijf, je wil, je verlangens en behoeftes.
 • Zelfinzicht: meer bewustzijn van je kwaliteiten en (on-)mogelijkheden.
 • Samenwerking: een team dient méér te zijn dan een aantal losse individuen: hoe doe je dat?
 • Interculturele communicatie: van misverstaan en misverstanden naar (werkelijk) begrip.
 • Loopbaanontwikkeling: werk doen wat bij je past, wat heb je te bieden, waar hoor je thuis?
 • Werken met maskersje uiterlijke beeld in de wereld en je  innerlijke beleving.
 • Natuurlijk leiderschap: wat voor leider ben je & hoe ga je hierin te werk (zonder alteveel te doen)?
 • Time-management: hoe ga je om met je (meestal beperkte) tijd & energie?
 • Dans & beweging: vrij zijn in je lichaam, loslaten en ontspannen, plezier.
 • Sociale vaardigheden: functioneren in de samenleving, hoe kan het (nog) beter?
 • Werken met dromen: hoe beïnvloeden dromen je dagelijkse werkelijkheid?
 • Energiemanagement: de balans tussen spanning en ontspanning, werk en privé.
 • Persoonlijke effectiviteit: doelgericht werken en leven met het hart erbij.