Judith werkt zowel individueel als in groepen. Hierbij richt ze zich steeds op bewustwording, persoonlijke ontwikkeling èn ontspanning, waarbij het er telkens om gaat zich te ont-doen van iets, dat patronen ont-rafeld worden, dat iemand zichzelf ont-dekt. Dit doet ze met lichte tred, een zekere intuïtie en integriteit, uiterste preciezie en een neus voor kwaliteit. Haar werking is vaak ontwapenend en openend. Zij is in staat om een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creëren waarin je de mogelijkheid hebt om te leren en jezelf verder te ontwikkelen.

Judith werkt energetisch, d.w.z. met de energie die er is en wat er op dat moment in iemand leeft. Ze kijkt naar wat de persoon weet, en dat weten zit verscholen in het lichaam. Het gaat er uiteindelijk om dat de energie die zich heeft vastgezet in het lijf (door vastgezette emoties, concepten over jezelf, telkens terugkerende neigingen en patronen) vrijkomt. Dat gaat doorgaans meteen gepaard met een flinke portie levendigheid.

“Mijn trainingen zijn er vooral op gericht om mensen meer zichzelf te laten worden. Dat klinkt misschien een beetje raar (“dat ben je toch immers al”), maar volgens mij is dat hard nodig in onze samenleving. Want wat bedoel ik daar dan mee? Ik zie veel mensen (inclusief mijzelf) regelmatig in een kramp zitten, geforceerd doen, zichzelf overstemmen, elkaar en zichzelf voor de gek houden, etc. Zeker in aanraking met andere culturen speelt dit vaak en weet men -meestal vanuit een bepaalde onhandigheid- niet wat men moet zeggen of doen. En dat allemaal omdat men -in de grond- niet bij zichzelf is… We zijn soms ver weg gegaan van onze natuurlijke staat van zijn.”

Haar werk richt zich erop om mensen meer contact te laten maken met wie ze zijn, met hun innerlijke kern, om vervolgens -van binnenuit- in contact te treden en verbinding te zoeken met de buitenwereld. Daarnaast om zich te realiseren dat je niet alleen staat, dat je steeds onderdeel bent van een groter geheel, of je hiervan nu bewust bent of niet.