“Het gaat mij allemaal best goed af, maar is dit het nu?”

“Ik zou veel meer invloed willen uitoefenen op het beleid.”

“Het lijkt wel of ik voortdurend achter de feiten aan loop te rennen …”

“Ik zou wel eens heel wat anders willen.”

“Het werk inhoudelijk is leuk, maar ik heb een conflict met mijn collega.”

“Moet ik niet eens een keer bij een andere organisatie gaan werken?”

 

Allemaal komen we vroeg of laat in een fase dat je het even (echt) niet meer weet. Of dat je voelt dat er iets moet veranderen, alleen: je weet niet wat. Toch betekent dit niet dat je daarvoor thuis moet gaan zitten en afwachten tot er een antwoord komt. Je kunt daar zelf een aantal stappen in nemen!

Loopbaanbegeleiding biedt je een planmatige en gestructureerde methode om de manier waarop je je leven hebt ingericht onder ogen te zien,  terug te kijken op je loopbaan en deze nader te onderzoeken. Of je nu al jaren in dezelfde organisatie werkt, elke paar jaar een nieuwe baan hebt of even helemaal niet werkt, soms kan het zinvol zijn even pas op de plaats te maken en je te bezinnen op hetgeen waar je mee bezig bent… of dat eigenlijk (nog) wel past bij jouw persoon, jouw kwaliteiten en jouw inspiratie. Daarbij is zelfsturing een belangrijk begrip. Het geeft aan dat jij degene bent die expert is – en dus verantwoordelijk – t.a.v. de vormgeving van je eigen leven. De trainer fungeert daarbij als coach, motivator, inspirator en hulpbron; de keuzes maak je zelf.