De Garuda in de naam van het bureau verwijst naar een mythologische vogel in de Tibetaans boeddhistische stroming, die spontaan als een volgroeid wezen uit het kosmische ei geboren wordt:“Dit beeld is een symbool van onze oorspronkelijke natuur die al volmaakt is. Het garudakuiken heeft alle veren van zijn vleugels al in het ei volledig ontwikkeld, maar kan pas vliegen als het uit het ei komt. Pas op het moment dat de schaal openbarst, kan het uitbreken en wegvliegen.”

(uit: Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Sogyal Rinpoche, 1994)

Op een zelfde manier heeft elk van ons een aantal kwaliteiten die (door onze eigen ideeën, opvattingen, oordelen, angsten en emoties) belemmerd worden om naar buiten te komen. Als wij in staat zijn om al deze belemmeringen en blokkades los te laten, zullen deze kernkwaliteiten zich in al hun pracht openbaren.

Oorspronkelijk vertegenwoordigde deze mythologische vogel de krachten van licht en duisternis, later de energie van het vuur. De Garuda in de trainer onderscheidt zich o.a. door haar natuurlijkheid, scherpe zicht en aanvoelingsvermogen.

“In de natuur kun je de vlucht van de Tibetaanse adelaar zien als een voorbeeld van je eigen moeiteloze pad. Deze vogel gebruikt de luchtstromen om zijn gewicht te dragen, zijn vleugels bewegen harmonieus en eendrachtig en zo kan hij kilometers door de lucht glijden. De twee vleugels staan voor vorm en inhoud, het gelijktijdig ontstaan van handelen en volmaakt inzicht. Ze laten het één zijn van de dualiteit zien. Je kan je voorstellen dat je zelf ook zo geleid wordt, door dezelfde natuurlijke intuïtieve vermogens die de vlucht van de Garuda coördineren.”

(bewerking van: De vlucht van de Garuda. Shabkar Lama, 1994)