Garuda Trainingen is CRKBO-geregistreerd en biedt een breed scala aan van trainingen, cursussen, workshops, (onderdelen van) opleidingen, themadagen, (jaar-)trajecten en af en toe een retraite. Alles is gebaseerd op drie pijlers, te weten:

  1. werkgerelateerde activiteiten
  2. activiteiten gericht op bezinning & inspiratie
  3. lichaamsgerichte activiteiten, gebaseerd op dans & beweging
Uiteraard is het vaak ook een mix van diverse elementen. Contact met jezelf, persoonlijke effectiviteit, expressie, en plezier staan hierbij voorop. Voor elke losse activiteit is – op aanvraag- meer informatie beschikbaar of te bekijken via de bijbehorende link op betreffende pagina. Bijna alle trainingen, cursussen en workshops zijn zowel in-company mogelijk als via particuliere open inschrijving. Klik hier voor een overzicht van mogelijkheden, met daarbij een aantal kernwoorden en/of –vragen.

De in-company trajecten kunnen op diverse wijze vormgegeven worden en zijn altijd op maat: dit gebeurt doorgaans in nauwe samenwerking met betreffende opdrachtgever. Rekening houdend met de organisatiedoelen bepalen we in overleg de vorm en het aantal dagdelen waarin de betreffende training het beste plaats kan vinden. Indien nodig worden andere deskundigheden ingeschakeld (denk bijvoorbeeld aan een trainingsacteur) of mee samengewerkt (bijvoorbeeld op een specifiek onderdeel in een opleiding). Klik hier voor deze samenwerkingsrelaties.