De Coachingsgroep is bedoeld voor mensen die met enige regelmaat een vraag willen voorleggen over lastige situaties binnen werk of privé en tegelijkertijd hun eigen coachingsvaardigheden willen vergroten. Uitgangspunt van deze groep is willen geven en durven ontvangen. Het doel van iedere bijeenkomst is tweeledig:

  • op een ontspannen en ongedwongen manier in contact te komen met wat jou op dat moment bezighoudt in je leven; hierop te reflecteren en van daaruit nieuwe, concrete stappen te kunnen zetten.
  • anderen te steunen in het zoeken van eigen antwoorden op hun vragen (vanuit een ander perspectief).

De Coachingsgroep komt twee- à driewekelijks bij elkaar in een cyclus van acht bijeenkomsten. Je verbindt je aan minimaal 5 van de 8 keer. Elke bijeenkomst duurt twee uur en begint met energetisch werk om een goede basis te creëren voor het coachen. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt zoals: ontspanningsoefeningen, dans, meditatie, iets met klank of muziek, een tekening maken. De kern wordt gevormd door het coachingsgedeelte waarbij de deelnemers elkaar in tweetallen begeleiden in het bespreken van ieders vraag. De begeleiders ondersteunen dit proces met gerichte oefeningen en geven – waar nodig en zinvol – feedback. In iedere bijeenkomst staat een bepaald thema centraal, zoals: contact met jezelf, contact met de ander, afstemming, open luisteren (niet interpreteren), balans tussen verstand en gevoel. Ook worden valkuilen in het coachen besproken. De afsluiting vindt weer plaats in de hele groep met uitwisseling van ervaringen of een oefening om het gebeurde een plek te geven.

Reacties uit vorige groepen:

  • Prima opzet: eerst aankomen, dan aan het werk en de boel laten bezinken voor je de deur uitgaat…
  • Ik vind de verrassing en de variatie van de oefeningen heerlijk.
  • Het heeft me rust en moed gebracht.
  • Ik weet nu beter waar ik sta in mijn gevoelsleven.
  • Ik zat vast in mijn angsten. Dat wilde ik niet meer, maar alleen kwam ik er niet uit.
  • Ik vond de sfeer erg prettig, vooral de grote mate van vertrouwdheid en genoeg ruimte voor humor.
  • Als begeleider heb ik geleerd om mezelf te zijn, open vragen te stellen en mijn intuïtie te volgen.

Start:     op maandagmiddag 27 augustus 2012 (zie verder agenda)