Coaching: kan individueel plaatsvinden (personal coaching),

met een partner of maatje (duocoaching),

of in groepsverband (Coachingsgroep).

 

Organisatie-advies: houdt in dat er (een stukje) in kaart wordt gebracht hoe uw organisatie al dan niet functioneert, wat werkt en wat niet, wat kunnen we tussen de regels doorlezen, wat is de organisatiecultuur, wat mag er al dan niet gezegd worden, wat speelt er, etc…? Ook wel samen te vatten onder het “geweten”, wat niet altijd geweten wil worden…

_DSC5531

Sterkten en zwakten van de betreffende organisatie kunnen in beeld worden gebracht. Opdat zichtbaar wordt waar (als eerste) aan gewerkt kan worden, door individuen, een bepaald team of de organisatie als geheel

.