“Afrika heeft iets dat ‘Ubuntu’ wordt genoemd. Het gaat over de essentie van mens-zijn. Het maakt onderdeel uit van de gift die Afrika aan de wereld te geven heeft:  een herinnering aan het feit dat we meer zijn dan de som der delen. We zijn geschapen om samen te zijn, om relaties te hebben.” (Desmond Tutu in ‘ God heeft een droom’)

150944_152325401588964_2083953760_n

Ubuntu is een Afrikaanse levenswijze. Deze is gastvrij, respectvol, ruimhartig, onbaatzuchtig, liefdevol, vrijgevig en welwillend. Het woord zelf is te ontleden in ‘Ubu’ (zijn) en ‘Ntu’ ( worden) en betekent zowel omhullen als ontvouwen. ‘Ubu’ is hierin het allesomvattende, datgene wat alles omwikkelt, het geheel. ‘Ntu’ staat voor het ontwikkelen van de mens binnen het universum.

Ubuntu gaat over medemenselijkheid, zegt dat je pas mens kan zijn door andere mensen: als het goed gaat met jou, gaat het goed met mij en met ons allen. In die zin gaat het dus over verbinding en verbondenheid.

Meer inhoudelijke informatie & voorbeelden zijn te vinden op de FB-pagina “Afrikaanse Ubuntu in de Praktijk”

Regelmatig worden er zowel kennismaking- als verdiepingsworkshops over Afrikaanse Ubuntu (soms in relatie tot een specifiek onderwerp) gegeven > zie de specifieke pagina’s voor het actuele aanbod. Deze kunnen tevens op aanvraag e/o locatie worden georganiseerd.

Daarnaast zullen er tijdens dit voorjaar en gedurende de zomerperiode diverse Ubuntu-workshops rondom verschillende thema’s op een aantal festivals gegeven worden, zoals het Living Village Festival, Hieros Gamos en Taribush Kuna.