Een begeleide intervisie, waarbij je in kleine groepjes van maximaal 6 mensen elkaar helpt bij het vinden van eigen antwoorden op werkgerelateerde of persoonlijke vragen. Dit gaat vooral via het stellen van vragen; het belangrijkste hierbij is een nieuwsgierige en open houding. Verschillende methodieken worden gebruikt om dit proces te begeleiden. Uitgangspunt is dat je ook elkaar tot wederzijdse steun en inspiratie dient. Je verbindt je aan (steeds) een cyclus van 5 bijeenkomsten.

 

Dag + tijdstip:       op aanvraag

Kosten:                  200, 270 of 400 euro (als particulier, zzp-er of werkgeverstarief)

Plek:                      BK10 (Vogelenbuurt) te Utrecht

Start:                     bij voldoende deelname